Yayınlar

Laboratuvarımız imkânlarından yararlanılarak üretilmiş çalışmalardan bazıları: 

 

Kılıç, S. ve Y. Şahan , “An Experimental Study on Investigating Purchase Decisions of Touristic Consumers About Touristic Product Depending on Website” Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2018 Cilt: 55 Sayı: 638 (https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/787490)

 

Aytaç, D. ve Kılıç, S. (2015). “Mpower Politikalarının Genç Sigara Kullanıcılarının Sigara İçme İsteği Üzerindeki Etki Düzeyi Farklılıklarının Nörogörüntüleme Teknikleriyle Analiz Edilmesine Dair Deneysel Bir Çalışma” . Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15 (29) , 1-37 DOI: 10.30976/susead.302188 (https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/288807)

 

Kılıç, S. ve Çakaröz, K. M. (2021). “Web Sitesi Tasarım Özelliklerinin Web Site Performansı Üzerindeki Etki Düzeylerinin İncelenmesine Dair Deneysel Bir Çalışma”, Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi , 5 (10) , 98-112 . DOI: 10.31006/gipad.993545  (https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1967009)

 

Kılıç, S. , Çakaröz, K. M. & Bezgin Ediş, L. (2020). “The Effect of Toys on Fast-Food Product Preferences”,  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , İşletme Kamu ve Ekonomi 2020 Özel Sayısı , 1142-1159 . DOI: 10.30798/makuiibf.834397 (https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1425835)

 

HIZLI ERİŞİM